Biuro Rozwoju – projekty

O projekcie „Akademia młodego fizyka”

Cel projektu
Celem głównym projektu jest rozwój oferty Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w zakresie realizacji tzw. trzeciej misji Uczelni poprzez zaangażowanie kadry dydaktycznej w realizację zajęć dodatkowych dla 200 uczniów/ennic rozwijających kompetencje w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i umiejętności uczenia się do końca VII 2020r.

Efekty
• 200 uczniów/uczennic weźmie udział w kursach edukacyjnych w ramach realizacji trzeciej misji uczelni
• 150 uczniów/uczennic podniesie kompetencje w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, krytycznego myślenia, rozwiazywania problemów oraz umiejętności uczenia się

Okres realizacji
1 września 2018-31 lipca 2020 r., przy czym:
I edycja: 1 września 2018 r. – 30 czerwca 2019 r.
II edycja: 1 września 2019 r. – 30 czerwca 2020 r.

Wartość projektu
178 025,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 150 039,47 zł

Zajęcia

W ramach projektu zostanie zorganizowany kurs fizyki i astronomii na dwóch poziomach zaawansowania:

1. Kurs Akademia młodego fizyka – poziom podstawowy obejmujący:
– 20 godzin zajęć (10 spotkań po 2 h) z pokazami doświadczeń w Środowiskowej Pracowni Fizycznej w UP
– 2 jednodniowe wycieczki popularno naukowe ( do Obserwatoruum Astronomicznego na Suchorze oraz Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porabka-Żar)
– Zadania-konkursu na wykonanie doświadczenia fizycznego demonstrującego zasadę zachowania energii.

2. Kurs Akademia młodego fizyka – poziom zaawansowany obejmujący:
– 16 h zajęć (4 spotkania po 4h) w ramach, których uczestnicy/czki będą samodzielnie wykonywać eksperymenty, pod opieką pracownika naukowego, w Środowiskowej Pracowni Fizycznej.

Kurs skupi się na praktycznym opisie zjawisk fizycznych. Nauka oparta na metodzie eksperymentu jest przyjazna i przede wszystkim efektywna. Dzięki udziałowi w kursie uczniowie/nnice podniosą swoje kompetencje w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i umiejętności uczenia się.

Uczestnicy
W kursie wezmą udział uczniowie/nnice klas VI-VIII szkoły podstawowej, w wieku od 11 do 14 lat, z poniższych szkół:
• Szkoła Podstawowa nr 133 w Krakowie
• Szkoła Podstawowa w Zelczynie
• Szkoła Podstawowa nr 6 w Skawinie
• Szkoła Podstawowa w Rzozowie
• Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO w Krakowie

Wielkość czcionki
Kontarst