Biuro Rozwoju – projekty

O projekcie „Eksploratorium Twórczej Matematyki”

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój oferty Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej (UP) w zakresie realizacji służebnej roli uczelni wobec państwa tzw. trzeciej misji poprzez zaangażowanie kadry dydaktycznej w przygotowanie i realizację zajęć dodatkowych dla uczniów z 22 szkół z całej Małopolski.

Projekt realizowany jest w dwóch edycjach:

I edycja trwa od 01.09.2018r do 30.06.2019r.

II edycja trwa 01.09.2019r. do 30.06.2020r.

 

Uczestnicy projektu

Szkoły:
W projekcie uczestniczy 22 szkół z Małopolski, w tym:

  • 20 szkół wybranych w otwartej rekrutacji ( po 10 szkół w każdej edycji)
  • 2 szkoły:
    • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabierzowie – Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego
    • Gimnazjum nr 16 im. Króla Stefana Batorego i Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego w Krakowie.

 

Uczniowie:
W projekcie wezmą udział dzieci i młodzież w wieku 13- 16 lat, którzy są uczniami klas VII-VIII szkoły podstawowej, III klasy gimnazjum (dot. roku szkolnego 2018/2019) oraz I klasy liceum (dot. roku szkolnego2019/2020).

 

Realizacja działań:

Działania projektowe są realizowane w ramach dwóch ścieżek:

I ścieżka obejmuje 20 szkół z Małopolski, w których prowadzone są następujące działania:

– Twórcze Warsztaty Wyjazdowe – zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Matematyki. Warsztaty nie tylko rozwijają umiejętności matematyczne uczniów, ale też inspirują do twórczego działania, rozbudzają kreatywność oraz uczą pracy w grupie. W ramach projektu zostanie zorganizowanych 20 warsztatów po 8 godzin dydaktycznych.

– Inspirujące Warsztaty Wyjazdowe – zajęcia dedykowane rodzicom, których celem jest zapoznanie z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w nauce matematyki dzieci. W ramach projektu zostanie zorganizowanych 20 warsztatów po 2 godziny dydaktyczne.

– Festiwal Matematyki – impreza edukacyjna połączona z wykładami i warsztatami dla dzieci i młodzieży ze szkół uczestniczących w projekcie, odbywająca się na zakończenie każdej edycji projektu, tj. w czerwcu 2019 r oraz w czerwcu 2020 r.

II ścieżka obejmuje 2 szkoły, w których prowadzone będą następujące działania:

– Grupy Laboratoryjne – zajęcia edukacyjne podnoszące umiejętności matematyczne ucznia prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Matematyki UP. W ramach projektu odbędzie się 60 zajęć ( 30 w jednej edycji) po 2 godziny dydaktyczne.

– Festiwal Matematyki – impreza edukacyjna połączona z wykładami i warsztatami dla dzieci i młodzieży ze szkół uczestniczących w projekcie, odbywająca się na zakończenie każdej edycji projektu.

 

Efekty:

Dzięki udziałowi w projekcie:

  • 780 osób w tym 600 uczennic i uczniów ze szkół uczestniczących w projekcie oraz 180 rodziców dzieci biorących udział w projekcie weźmie udział w zajęciach edukacyjnych w ramach realizacji trzeciej misji uczelni
  • 585 osób podniesie swoje kompetencje w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy oraz kreatywności

 

Rezultaty:

Zajęcia projektowe uatrakcyjnią ofertę skierowaną do dzieci w wieku 13-16 lat, w szczególności z miejscowości oddalonych od ośrodków akademickich oraz wzbogacą doświadczenia UP we współdziałaniu z różnymi podmiotami na rzecz edukacji przy realizacji inicjatyw służących rozwojowi społecznemu. Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie/nnice rozwiną swoje kompetencje w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, kreatywności oraz umiejętności pracy w grupie. Udzielone wsparcie rozbudzi ciekawość poznawczą uczniów/nic, będzie stymulować ich intelektualny rozwój, inspirować do twórczego myślenia i propagować kulturę innowacyjności.

 

Wartość projektu wynosi 485 538,24 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 470 971,99 zł.

 

Wielkość czcionki
Kontarst