Biuro Rozwoju – projekty

Rekrutacja do projektu

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE OGŁASZA
REKRUTACJĘ DO I EDYCJI PROJEKTU PN. „EKSPLORATORIUM TWÓRCZEJ MATEMATYKI”.

REKRUTACJA DODATKOWA

Uwaga: Ogłaszamy dodatkową rekrutację małopolskich szkół do Projektu w ramach realizacji I ścieżki z naborem do dnia 31.01.2019r.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Eksploratorium Twórczej Matematyki”, szkoły przesyłają wypełniony formularz zgłoszeniowy ( załącznik nr 1 do Regulaminu) drogą mailową na adres: etm@up.krakow.pl

Szczegóły rekrutacji w opisie poniżej (rekrutacja podstawowa).

 

 

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI
Uwaga: Rekrutacja małopolskich szkół do projektu w ramach realizacji I ścieżki jest przedłużona do 26.10.2018r.
Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Eksploratorium Twórczej Matematyki”, szkoły przesyłają wypełniony formularz zgłoszeniowy ( załącznik nr 1 do Regulaminu) drogą mailową na adres: etm@up.krakow.pl

 

 

REKRUTACJA PODSTAWOWA

W ramach I ścieżki prowadzone będą zajęcia: Twórcze Warsztaty Wyjazdowe, Inspirujące Warsztaty Wyjazdowe, Festiwal Nauki

Nabór trwa od 24 września do 14 października 2018 r – rekrutacja otwarta dla szkół z całej Małopolski

W ramach II ścieżki prowadzone będą zajęcia: Grupy Laboratoryjne oraz Festiwal Nauki w 2 szkołach:
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabierzowie- Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego
• Gimnazjum nr 16 im. Króla Stefana Batorego i Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego w Krakowie.

Nabór w ramach II ścieżki trwa do 24 września do 30 września 2018 r. – rekrutacja zamknięta

Uczestnikami projektu są osoby w wieku od 13 do 16 lat, będące w dniu przyjęcia do projektu uczennicami i uczniami klas od VII do VIII szkoły podstawowej i w roku 2018/2019 klasy III gimnazjum, a w roku 2019/2020 I klasy liceum, a także rodzice/ opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkół zgłoszonych w ramach otwartej rekrutacji ( dotyczy ścieżki I – Innowacyjne Warsztaty Wyjazdowe).

 

Dokumenty należy składać:
1. W przypadku I ścieżki:
• osobiście w Instytucie Matematyki w godzinach: w pon. i czw. w godz. 9-17, we wt., śr., pt w godz. 8-16 –adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków pok. 206)
lub
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: etm@up.krakow.pl – skany w/w dokumentów (pliki muszą być zaszyfrowane)

2. W przypadku II ścieżki:
• osobiście w sekretariacie Szkoły
lub
• za pośrednictwem poczty elektronicznej – skan w/w dokumentów (pliki zaszyfrowana) na adres: etm@up.krakow.pl

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Eksploratorium Twórczej Matematyki

Zał. 1 formularz zgłoszeniowy i oświadczenie Dyrektora – szkoła

Zał. 2 karta zgłoszenia – uczeń

Zał. 3 klauzula informacyjna

Zał. 4 formularz zgłoszeniowy – rodzic

Zał. 5 deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał. 6 oświadczenie uczestnika projektu

Zał. 7a kwestionariusz uczestnika – dziecko

Zał. 7b kwestionariusz uczestnika – rodzic_opiekun prawny

Wielkość czcionki
Kontarst