Biuro Rozwoju – projekty

Rekrutacja do II edycji projektu

Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Filozofii i Socjologii ogłasza rekrutację uczennic i uczniów do II edycji projektu pn. „Filozofia ma sens” (POWR.03.01.00-00-EFI03/16). Nabór trwa od 10 września do 12 października 2018 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Filozofia ma sens” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 10 września 2018 r. ogłaszamy rekrutację do II edycji ww. projektu na zajęcia fakultatywne z edukacji filozoficznej w roku szkolnym 2018/2019.

W II edycji projektu mogą uczestniczyć wyłącznie uczennice i uczniowie z poniższych szkół:

 • II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju,
 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu,
 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej,
 • XX Liceum Ogólnokształcącego im. L. Staffa w Krakowie,
 • XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Młodej Polski w Krakowie.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć:

 • na spotkaniu informacyjnym w Szkole lub
 • w Biurze Projektu (ul. Podchorążych 2, pok. 170B, Kraków) w godzinach od 6.30–15.30 lub
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bfu@up.krakow.pl – skany podpisanych dokumentów.

Szczegóły dotyczące zajęć z edukacji filozoficznej znajdują się w „Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie”.

Dokumentacja związana z projektem:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Filozofia ma sens” (PDF 1 559 KB)

Zał. A – Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Filozofia ma sens” dla I LO w Limanowej (DOC 428 KB)

Zał. A – Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Filozofia ma sens” dla II LO w Rabce-Zdroju (DOC 428 KB)

Zał. A – Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Filozofia ma sens” dla I LO w Nowym Sączu (DOC 428 KB)

Zał. A – Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Filozofia ma sens” dla XVII LO w Krakowie (DOC 428 KB)

Zał. A – Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Filozofia ma sens” dla XX LO w Krakowie (DOC 428 KB)

Zał. B – Oświadczenie uczestnika projektu dla I LO w Limanowej (DOC 426 KB)

Zał. B – Oświadczenie uczestnika projektu dla II LO w Rabce-Zdroju (DOC 427 KB)

Zał. B – Oświadczenie uczestnika projektu dla I LO w Nowym Sączu (DOC 426 KB)

Zał. B – Oświadczenie uczestnika projektu dla XVII LO w Krakowie (DOC 426 KB)

Zał. B – Oświadczenie uczestnika projektu dla XX LO w Krakowie (DOC 426 KB)

Zał. C – Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Filozofia ma sens” (DOC 420 KB)

Zał. D – Kwestionariusz osobowy uczestnika projektu (DOC 433 KB)

Wyniki rekrutacji

Dnia 26 października 2017r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która przeanalizowała dostarczone przez Kandydatki i Kandydatów do Projektu Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie pn. „Filozofia ma sens” w ramach Rekrutacji uzupełniającej do projektu. Zgodnie z wytycznymi Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Filozofia ma sens”  Komisja Rekrutacyjna postanowiła wpisać Kandydatki i Kandydatów na listy rankingowe podstawowe (przyjętych) odrębnie dla mężczyzn i kobiet oraz listy rankingowe rezerwowe odrębnie dla mężczyzn i kobiet dla każdej ze szkół uczestniczących w projekcie:

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie:

V LO w Krakowie lista podstawowa – przyjętych do projektu

XVII Liceum Ogólnokształcące im. Młodej Polski w Krakowie:

XVII LO w Krakowie lista podstawowa – przyjętych do projektu

Rekrutacja uzupełniająca do projektu

Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Filozofii i Socjologii ogłasza rekrutację uzupełniającą uczennic i uczniów do projektu pn. „Filozofia ma sens” (POWR.03.01.00-00-EFI03/16). Nabór trwa od 16 do 20 października 2017 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Filozofia ma sens” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 16 października 2017 r. ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do ww. projektu na zajęcia fakultatywne z edukacji filozoficznej w roku szkolnym 2017/2018.

W projekcie mogą uczestniczyć wyłącznie uczennice i uczniowie z poniższych szkół:

 • V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie,
 • XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Młodej Polski w Krakowie.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć:

 • na spotkaniu informacyjnym w Szkole lub
 • w Biurze Projektu (ul. Podchorążych 2, pok. 170B, Kraków) w godzinach od 6.30–15.30 lub
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bfu@up.krakow.pl – skany podpisanych dokumentów.

Szczegóły dotyczące zajęć z edukacji filozoficznej znajdują się w „Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie” (PDF 698 KB).

Dokumenty:

 

Wyniki rekrutacji

Dnia 05 października 2017r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która przeanalizowała dostarczone przez Kandydatki i Kandydatów do Projektu Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie pn. „Filozofia ma sens”. Zgodnie z wytycznymi Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Filozofia ma sens”  Komisja Rekrutacyjna postanowiła wpisać Kandydatki i Kandydatów na listy rankingowe podstawowe (przyjętych) odrębnie dla mężczyzn i kobiet oraz listy rankingowe rezerwowe odrębnie dla mężczyzn i kobiet dla każdej ze szkół uczestniczących w projekcie:

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju:

LO Rabka-Zdrój_lista podstawowa-przyjętych do projektu

LO Rabka – Zdrój_lista rezerwowa

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu – grupa nr 1:

LO Nowy Sącz grupa 1_lista podstawowa-przyjętych do projektu

LO Nowy Sącz grupa 1_lista rezerwowa

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu – grupa nr 2:

LO Nowy Sącz grupa 2_lista podstawowa-przyjętych do projektu

LO Nowy Sącz grupa 2_lista rezerwowa

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej:

LO Limanowa_lista podstawowa-przyjętych do projektu

LO Limanowa_lista rezerwowa

Rekrutacja do projektu

Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Filozofii i Socjologii ogłasza rekrutację uczennic i uczniów do projektu pn. „Filozofia ma sens” (POWR.03.01.00-00-EFI03/16). Nabór trwa od 13 do 20 września 2017 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Filozofia ma sens” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 13 września 2017 r. ogłaszamy rekrutację do ww. projektu na zajęcia fakultatywne z edukacji filozoficznej w roku szkolnym 2017/2018.

W projekcie mogą uczestniczyć wyłącznie uczennice i uczniowie z poniższych szkół:

 • II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju,
 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu,
 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej,
 • V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie,
 • XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Młodej Polski w Krakowie.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć:

 • na spotkaniu informacyjnym w Szkole lub
 • w Biurze Projektu (ul. Podchorążych 2, pok. 170B, Kraków) w godzinach od 6.30–15.30 lub
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bfu@up.krakow.pl – skany podpisanych dokumentów.

Szczegóły dotyczące zajęć z edukacji filozoficznej znajdują się w „Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie” (PDF 698 KB).

Dokumenty:

 

 

Wielkość czcionki
Kontarst