Biuro Rozwoju – projekty

Rekrutacja do projektu w ramach studiów II stopnia – zakończona

Filologia polska

Historia

Matematyka

REKRUTACJA na rok akademicki 2021/2022 – rejestracja elektroniczna

 

 


Aktualnie realizujemy studia na kierunkach:
Filologia polska   Fizyka   Geografia 
Historia  Matematyka Sztuka i edukacja 

O projekcie

     Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) pn. „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” (numer umowy: POWR.03.01.00-00-KN22/18-00).

     Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów wybranych kierunków nauczycielskich na drodze realizacji programów studiów opartych na Modelu Kształcenia Przyszłych Nauczycieli. Kluczowym zamierzeniem jest kształcenie młodych ludzi tak, aby mogli oni sprostać potrzebom i wyzwaniom gospodarki, rynku i społeczeństwa.

       Projekt skierowany jest do studentów kierunków nauczycielskich:

      Projekt jest realizowany w terminie od 1 października 2018 do 30 września 2023 roku.

     Działania przewidziane w projekcie obejmują między innymi opracowanie nowych programów kształcenia przyszłych nauczycieli. Dla studentów przewidziano kompleksowe wsparcie, dzięki któremu mogą oni nabyć wiedzę, umiejętności i kluczowe kompetencje społeczne, niezbędne dla realizacji zadań zawodowych – kształtowania relacji z uczniami, rodzicami lub opiekunami, a także lokalnym środowiskiem. Ich uzyskanie daje przyszłym nauczycielom szansę na wspieranie swych przyszłych uczniów na drodze ich indywidualnego rozwoju (w sferze poznawczej, emocjonalnej, a także na poziomie rozpoznań społecznych i etycznych).

       Celem jest wykształcenie kompetentnego nauczyciela i wychowawcy – profesjonalisty, świadomego swego warsztatu i zobowiązań zawodowych, gotowego do ich realizacji w praktyce szkolnej. Program proponowanych studiów umożliwia takie ukierunkowanie i rozwój studentów – docelowo przyszłych nauczycieli. Cechą wyróżniającą proponowany program studiów jest zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych, przede wszystkim metody tutoringu. Jego wartością jest także koncepcja wdrażania w praktykę edukacyjną idei współpracy międzyprzedmiotowej ukierunkowana na rozwój edukacyjny podmiotów kształcenia i wychowania.

Wartość projektu: 5 593 079,80 zł
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 5 425 287,40 zł
Termin realizacji projektu: od 2018-10-01 do 2023-09-30

Wielkość czcionki
Kontarst