Biuro Rozwoju – projekty

Cel projektu

Rozwój oferty Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w zakresie realizacji służebnej roli uczelni wobec państwa – tzw. „trzeciej misji” poprzez zaangażowanie kadry dydaktycznej w przygotowanie i prowadzenie innowacyjnych modułów zajęć w szkołach ponadpodstawowych.

Efekty

 • 50 uczniów/uczennic weźmie udział w kursach edukacyjnych w ramach realizacji trzeciej misji uczelni
 • 35 uczniów/uczennic podniesie kompetencje ogólnorozwojowe w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia kreatywnego i działań innowacyjnych

Okres realizacji

1 września 2017 r. – 31 sierpnia 2018 r.

Partnerzy

Akademia Muzyczna w Krakowie, Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski

Wartość projektu

87 500,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 73 745,00 zł

Zajęcia

W ramach projektu zostanie zorganizowany kurs artystyczny obejmujący łącznie 78 godzin zajęć w podziale:

 • 20 h zajęcia teoretyczne
 • 9 h warsztaty muzyczne
 • 12 h warsztaty graficzne
 • 3 h warsztaty rzeźbiarskie
 • 18 h warsztaty malarskie
 • 12 h plener miejski

oraz wystawa podsumowująca.

Kurs jest znakomitą okazją do rozwoju umiejętności artystycznych oraz przygotowaniem do studiowania na kierunkach artystycznych. Rozwinie również umiejętności pracy w grupie, kreatywność, innowacyjność. Zajęcia w ramach kursu poprowadzą pracownicy Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, Akademii Muzycznej w Krakowie, Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski. Zajęcia będą odbywać się w siedzibach wymienionych instytucji raz w tygodniu przez cały rok szkolny 2017/2018 w godzinach popołudniowych.

Uczestnicy

W kursie wezmą udział uczniowie klas II i III gimnazjum oraz I i II liceum ze szkół:

 • Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Mikołaja Reja w Krakowie
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
 • XII Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie
 • XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu.
Wielkość czcionki
Kontarst