Biuro Rozwoju – projekty

Zakończono rekrutację do Projektu. Informację o wynikach rekrutacji można uzyskać w Biurze Projektu.

 

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w KRAKOWIE OGŁASZA REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ UCZNIÓW

DO PROJEKTU „KORESPONDENCJA SZTUK – BARWA, BRZMIENIE, MATERIA”

 

Nabór uzupełniający trwa od 25 września do 11 października 2017 r. (do godz. 12:00)

W związku z realizacją projektu pn. „Korespondencja sztuk – barwa, brzmienie, materia” współfinansowanego przez Unię Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 25 września 2017 r. ogłaszamy rekrutację do Projektu „Korespondencja sztuk – barwa, brzmienie, materia” na realizację kursu artystycznego.

Do Projektu mogą rekrutować się wyłącznie uczniowie klas II i III gimnazjum ze szkoły:
• Prywatne Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Krakowie

Liczba miejsc jest ograniczona.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć:
– osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 6.30 – 15.30 (Uniwersytet Pedagogiczny ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków pok. 170), a w dniu 11.10.2017 r. do godz. 12:00
lub
– za pośrednictwem poczty elektronicznej skan podpisanych dokumentów (bfu@up.krakow.pl).

Wielkość czcionki
Kontarst