Biuro Rozwoju – projekty

Rekrutacja do projektu

Zadanie 2 (Konsultacje jako IDI)
Więcej informacji o rekrutacji można uzyskać kierując zapytanie na adres e-mail: mariusz.dzieglewski@up.krakow.pl, tel. 511 395 284
Możliwość konsultacji indywidualnych w trakcie trwania naboru dokumentów rekrutacyjnych:
Uniwersytet Pedagogiczny ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków pok. 305 lub ul. Jęczmienna 9, 31-261 Kraków po wcześniejszym umówieniu się.

Grupa docelowa:

35 osób fizycznych z województwa małopolskiego w wieku 18+, działających z młodzieżą (np. wolontariusze i/lub osoby pracujące i/lub samo zatrudnione), w tym z młodzieżą NEET, w różnych podmiotach (publicznych, prywatnych, NGO, grupach wsparcia kołach i innych), w tym potencjalni NEET Mentorzy, którzy w działaniach na rzecz młodzieży NEET będą mogli skorzystać z produktów wytworzonych w projekcie.

Cel prowadzenia konsultacji:

Konsultacje mają na celu poznanie opinii użytkowników na temat wytworzonych w projekcie narzędzi.

Za udział w konsultacjach przysługiwać będzie gratyfikacja w wysokości całkowitej 400,00 zł wraz ze świadczeniami na rzecz ZUS oraz świadczeniami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Termin naboru dokumentów rekrutacyjnych:

04.11.2019 r. do 31.01.2020r. lub do momentu skutecznego zrekrutowania 35 Uczestników projektu.

Sposób składania dokumentów rekrutacyjnych:

– osobiście w lokalnym Biurze Projektu w godzinach od 7.30 – 15.30 (Uniwersytet Pedagogiczny ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków pok. 51) lub
– drogą pocztową na adres: Uniwersytet Pedagogiczny ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków pok. 51 lub
– za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanych dokumentów (biurorozwoju@up.krakow.pl).

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty rekrutacyjne dla Kandydata/-tki:
Formularz rekrutacyjny
Regulamin rekrutacji do projektu (Zał. nr 1 do Formularza rekrutacyjnego)
Oświadczenie osoby pracującej z młodzieżą lub zaświadczenie o zatrudnieniu/ współpracy (Zał. nr 2 do Formularza rekrutacyjnego)

Dokumenty dla Uczestnika/-czki projektu:
Umowa uczestnictwa w projekcie
Regulamin Uczestnictwa w Projekcie (Zał. nr 1 do Umowy)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku (Zał. nr 2 do Umowy)
Oświadczenie uczestnika projektu (Zał. nr 3 do Umowy)

 

 

Zadanie 1 (Konsultacje jako FOCUS)

Więcej informacji o rekrutacji można uzyskać kierując zapytanie na adres e-mail: malgorzata.krywult-albanska@up.krakow.pl

Możliwość konsultacji indywidualnych w trakcie trwania naboru dokumentów rekrutacyjnych:

Uniwersytet Pedagogiczny ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków pok. 305

poniedziałki w godz. 11:00-12:30, czwartki w godz. 12:30-14:00, lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się: malgorzata.krywult-albanska@up.krakow.pl

Grupa docelowa:

35 osób fizycznych z województwa małopolskiego w wieku 18+, działających z młodzieżą (np. wolontariusze i/lub osoby pracujące i/lub samo zatrudnione), w tym z młodzieżą NEET, w różnych podmiotach (publicznych, prywatnych, NGO, grupach wsparcia kołach i innych), w tym potencjalni NEET Mentorzy, którzy w działaniach na rzecz młodzieży NEET będą mogli skorzystać z produktów wytworzonych w projekcie.

Cel prowadzenia konsultacji:

Konsultacje mają na celu poznanie opinii grupy docelowej z woj. małopolskiego na temat wytworzonych narzędzi w Finlandii poprzez możliwość modyfikacji i wykorzystania narzędzi w Polsce, aby były one dostosowane do potrzeb i możliwości kadry użytkowników.

Za udział w konsultacjach przysługiwać będzie gratyfikacja w wysokości 400,00 zł brutto.

Termin naboru dokumentów rekrutacyjnych:

01.04.2019 r. do 31.05.2019 r. do momentu skutecznego zrekrutowania 35 Uczestników projektu, z możliwością przedłużenia w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby Kandydatów.

Sposób składania dokumentów rekrutacyjnych:

  • osobiście w lokalnym Biurze Projektu w godzinach od 7.30 – 15.30 (Uniwersytet Pedagogiczny ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków pok. 51) lub
  • drogą pocztową na adres: Uniwersytet Pedagogiczny ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków pok. 51 lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanych dokumentów (biurorozwoju@up.krakow.pl).

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty rekrutacyjne dla Kandydata/-tki:

Dokumenty dla Uczestnika/-czki projektu:

 

Wielkość czcionki
Kontarst