Biuro Rozwoju – projekty

Uniwersytet Pedagogiczny ogłasza rekrutację uczniów do projektu „Laboratorium Twórczej Matematyki”.

Nabór w ramach I ścieżki trwa od 13 września do 12 października 2018 r., a w ramach II ścieżki od 13 września do 20 września 2018 r.

Projekt pn. „Laboratorium Twórczej Matematyki” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do projektu mogą rekrutować się wyłącznie uczniowie gimnazjum/siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej oraz liceum.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 6.30–15.30 (Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pok. 170) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej skan podpisanych dokumentów (bfu@up.krakow.pl), w tytule nazwa projektu.

Dokumenty:

Wielkość czcionki
Kontarst