Biuro Rozwoju – projekty

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, który koordynowany jest przez Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji pracowników dydaktycznych oraz naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego do 35. roku życia w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, zarządzania informacją oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym, poprzez udział w kompleksowym wsparciu obejmującym cykl szkoleń.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 lipca 2019r.

W związku z rozpoczęciem rekrutacji z dniem 17.01.2018r., zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego stanowiących kadrę dydaktyczną Uczelni, którzy na dzień przystąpienia do projektu nie ukończyli 35 r. życia oraz posiadają tytuł doktora lub są studentami studiów III stopnia realizowanych w Uniwersytecie Pedagogicznym.

Pracownicy Uczelni wezmą udział w cyklu szkoleń – 3 obligatoryjnych oraz 1 do wyboru. Szkolenia odbędą się w kameralnych grupach, dzięki czemu nabywanie nowych kompetencji będzie bardziej zindywidualizowane i intensywne.Każde szkolenie składać się będzie z 2 części: stacjonarnej i zdalnej (w formie webinarium). Ponadto każdy uczestnik weźmie udział w indywidualnych konsultacjach metodycznych z ekspertami prowadzącymi poszczególne szkolenia, dzięki czemu będzie miał możliwość udoskonalenia prowadzonych przez siebie kursów pod kątem praktycznego wykorzystywania nowo nabytych kompetencji.

Projekt ma charakter szkoleniowo-wdrożeniowy. Po zakończeniu realizacji szkoleń, uczestnicy wykorzystają nabyte kompetencje dydaktyczne w ramach prowadzonych przez siebie zajęć ze studentami w roku akademickim 2018/2019 przez co najmniej jeden semestr w łącznym wymiarze minimum 30h.

Wartość projektu: 194 587, 50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 188 749, 87 zł

 

Wielkość czcionki
Kontarst