Biuro Rozwoju – projekty

O projekcie „Poznawaj świat zdrowo – Zdrowy styl życia ucznia warunkiem efektywności w nauce i wzrostu kompetencji

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komicji Edukacji Narodowej w Krakowie rozpoczyna realizację projektu pt. „Poznawaj świat zdrowo – Zdrowy styl życia ucznia warunkiem efektywności w nauce i wzrostu kompetencji” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój oferty UP w zakresie realizacji służebnej roli uczelni wobec państwa tzw. trzecia misja uczelni przez zaangażowanie akademickiej kadry dydaktycznej i jednostek współpracujących działających na rzecz edukacji, poprzez opracowanie programu kształcenia i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów.

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic w wieku 6 – 16 lat z następujących szkół:

 • Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach, ul. Różana 23, 32-600 Oświęcim;
 • Zespół Szkół w Przegini, 32-048 Przeginia 403;
 • Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku na Dunajcem, ul. Zdrojowa 11, 34-450 Krościenko nad Dunajcem.

Projekt skierowany jest także do rodziców uczniów ww szkół.

 

Rekrutacja:

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2018 r. do 29 lutego 2020 r. w trzech edycjach:

 • I edycja: 1 września 2018 r. – 31 stycznia 2019 r.
 • II edycja: 1 lutego 2019 r. – 30 czerwca 2019 r.
 • III edycja: 1 września 2019 r. – 29 lutego 2020 r.

 

Główne działania:

W projekcie opracowane zostaną programy nauczania i przeprowadzone zajęcia dydaktyczne ww szkołach w podziale na dwie grupy wiekowe: 6-11 lat oraz 12-16 lat.

Program nauczania dla uczniów w wieku 6-11 lat obejmować będzie:

 1. Warsztaty z przyrody „Co wiem o moim jedzeniu” – 4h
 2. Gry ruchowe „Rodzaje aktywności ruchowej i jej wpływ na kondycję fizyczną człowieka” – 4h
 3. Szkolenie ICT „Odkrywany możliwości nowych technologii w zakresie zdrowego stylu życia” – 4h
 4. Zajęcia praktyczne „Szkolny piknik ogrodowy” – 4h
 5. Kurs e-learning

Program nauczania dla uczniów w wieku 12-16 lat obejmować będzie:

 1. Warsztaty z biologii „Co wiem o moim jedzeniu” – 4h
 2. Gry ruchowe „Rodzaje aktywności ruchowej i jej wpływ na kondycję fizyczną człowieka” – 4h
 3. Szkolenie ICT Odkrywany możliwości nowych technologii w zakresie zdrowego stylu życia” – 4h
 4. Szkoła Letnia „Wiem co jem” 24h
 5. Kurs e-learning

Program nauczania dla rodziców obejmować będzie zajęcia rozwijające kompetencje społecznie i wychowawcze w tematyce związanej z projektem.

 

W efekcie realizacji projektu 192 uczniów zostanie objętych wsparciem, a 144 uczniów podniesie kompetencje w zakresie umiejętności krytycznego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności pracy zespołowej, umiejętności ucznia się, a także ICT.

Wsparciem objętych zostanie również 105 rodziców, z czego 79 osób podniesie kompetencje wychowawcze oraz społeczne.

 

Wartość projektu: 231 525 zł

Wielkość czcionki
Kontarst