Biuro Rozwoju – projekty

O projekcie „Przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie obywatel”

Cel projektu

Celem głównym projektu jest rozwój oferty Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w zakresie realizacji tzw. trzeciej misji Uczelni poprzez zaangażowanie kadry dydaktycznej w realizację zajęć dodatkowych dla 100 uczniów/ennic rozwijających kompetencje w zakresie innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i umiejętności pracy w zespole do końca VIII 2020r.

Efekty

• 100 uczniów/uczennic weźmie udział w kursach edukacyjnych w ramach realizacji trzeciej misji uczelni
• 75 uczniów/uczennic podniesie kompetencje w zakresie:
– przedsiębiorczości,
– innowacyjności,
– krytycznego myślenia,
– rozwiązywania problemów,
– umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Okres realizacji

1 września 2018-31 sierpnia 2020 r., przy czym:
I edycja: 1 września 2018 r. – 28 luty 2019 r.
II edycja: 1 marca 2019 r. – 30 czerwca 2019 r.
III edycja: 1 września 2019 r. – 29 luty 2020 r.
IV edycja: 1 marca 2020 r. – 30 czerwca 2020 r.

Wartość projektu

150 800,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 127 094,24 zł

Zajęcia

W ramach Projektu zorganizowany zostanie 1-semestralny kurs pn. „Młody, przedsiębiorczy, odpowiedzialny społecznie obywatel”, składający się z zajęć:
1. Pracownik roku – jak być najlepszym na rynku pracy, 5h
2. Co chciałbym zmienić w moim otoczeniu? – podejście marketingowe, 5h
3. Świadomość ekologiczna – o co chodzi w tej ekologii?, 5h
4. Jak fundusze Unii Europejskiej wspierają młodych obywateli w Polsce?, 5h
5. Prowadzenie firmy – być jak Elon Musk, 5h
6. Gra symulacyjna „Wirtualne biuro podróży”, 8h

Uczestnicy

Projekt skierowany jest dl a osób w wieku 11-14 lat, z klas od VI do VIII szkół podstawowych.
W ramach Projektu została nawiązana współpraca ze szkołami:
• Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach
• Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie
• Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie
• Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu

 

Wielkość czcionki
Kontarst