Biuro Rozwoju – projekty

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja na kursy w ramach IV edycji

 

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w KRAKOWIE OGŁASZA REKRUTACJĘ UCZNIÓW DO PROJEKTU „PRZEDSIĘBIORCZY I ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE OBYWATEL”

NABÓR trwa od 10 lutego 2020 r. do 24 lutego 2020 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie obywatel” współfinansowanego przez  Unię Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 10 lutego 2020 r. ogłaszamy rekrutację do Projektu „Przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie obywatel” na  realizację zajęć z zakresu przedsiębiorczości – IV edycja.
Do Projektu mogą rekrutować się wyłącznie uczennice i uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych, osoby w wieku od 11 do 14 roku życia.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Dokumenty rekrutacyjne (wypełnione komputerowo załączniki A i Bkopię legitymacji szkolnej oraz orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy) należy złożyć:

– osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 6.30 – 15.30 (Uniwersytet Pedagogiczny ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków pok. 170B)
lub
– za pośrednictwem poczty elektronicznej skan podpisanych dokumentów (bfu@up.krakow.pl).Szczegóły dotyczące projektu znajdują się w „Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie”. Dokumentacja związana z projektem:

DOKUMENTY dla Kandydata/Kandydatki do projektu

DOKUMENTY dla Uczestniczki/ Uczestnika Projektu:

 

 

****

Rekrutacja na kursy w ramach III edycji

 

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w KRAKOWIE OGŁASZA REKRUTACJĘ UCZNIÓW DO PROJEKTU „PRZEDSIĘBIORCZY I ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE OBYWATEL”

NABÓR trwa od 17 września 2019 r. do 2 października 2019 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie obywatel” współfinansowanego przez  Unię Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 17 września 2019 r. ogłaszamy rekrutację do Projektu „Przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie obywatel” na  realizację zajęć z zakresu przedsiębiorczości – III edycja.
Do Projektu mogą rekrutować się wyłącznie uczennice i uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych, osoby w wieku od 11 do 14 roku życia.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Dokumenty rekrutacyjne (wypełnione komputerowo załączniki A i Bkopię legitymacji szkolnej oraz orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy) należy złożyć:

– osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 6.30 – 15.30 (Uniwersytet Pedagogiczny ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków pok. 170B)
lub
– za pośrednictwem poczty elektronicznej skan podpisanych dokumentów (bfu@up.krakow.pl).Szczegóły dotyczące projektu znajdują się w „Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie”. Dokumentacja związana z projektem:

DOKUMENTY dla Kandydata/Kandydatki do projektu

DOKUMENTY dla Uczestniczki/ Uczestnika Projektu:

 

*****

Rekrutacja na kursy w ramach II edycji została zakończona.

*****

Rekrutacja na kursy w ramach I edycji została zakończona.

 

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. KEN w KRAKOWIE OGŁASZA REKRUTACJĘ UCZNIÓW DO PROJEKTU „PRZEDSIĘBIORCZY I ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE OBYWATEL”

PRZEDŁUŻONO NABÓR – trwa od 19 września do 5 października 2018 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie obywatel” współfinansowanego przez  Unię Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 19 września 2018 r. ogłaszamy rekrutację do Projektu „Przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie obywatel” na  realizację zajęć z zakresu przedsiębiorczości.
Do Projektu mogą rekrutować się wyłącznie uczennice i uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych, osoby w wieku od 11 do 14 roku życia.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Dokumenty rekrutacyjne (wypełnione komputerowo załączniki A i Bkopię legitymacji szkolnej oraz orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy) należy złożyć:

– osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 6.30 – 15.30 (Uniwersytet Pedagogiczny ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków pok. 170)
lub
– za pośrednictwem poczty elektronicznej skan podpisanych dokumentów (bfu@up.krakow.pl).Szczegóły dotyczące projektu znajdują się w „Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie”.Dokumentacja związana z projektem:

DOKUMENTY dla Kandydata/Kandydatki do projektu

DOKUMENTY dla Uczestniczki/ Uczestnika Projektu:

Wielkość czcionki
Kontarst