Biuro Rozwoju – projekty

Program Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Sztuka i Media oraz Art&Design

Opis zadania

W ramach zadania zorganizowane zostaną 3 edycje rocznego Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Sztuka i Media oraz Art&Design pn. Fotografia społeczna między publicystyką a sztuką. Wsparciem zostaną objęci studenci studiów I i II stopnia. Działania mają na celu pogłębienie wiedzy studentów/ek z zakresu realizacji cyklu fotografii społecznej w kontekście najlepszej formy oddziaływania na odbiorcę (fotobook, wystawiennicwto).

Zaplanowano:
Zadanie praktyczne: Praca nad opracowaniem fotobooków. Na każdym etapie udzielane będę konsultacje przez ekspertów w dziedzinie fotografii, książki fotograficznej, poligrafii. Realizacja prac wspomagana będzie warsztatami tematycznymi. Zakończeniem realizacji prac nad fotobookiem będzie przygotowanie do druku, druk oraz organizacja wystawy. Zaplanowane zostały również warsztaty promocji i finansowania projektów artystycznych.

Warsztaty wspomagające realizację zadań praktycznych: Obróbka zdjęć w programach graficznych 45h, Przygotowanie fotografii i fotobooków pod kątem druków poligraficznych 30h, Przygotowanie fotografii do naświetlania i druku wielkoformatowego 30h, Opracowanie ekspozycji zgodnie z ideą kuratorską 30h, Tworzenie kuratorskiej koncepcji prezentacji w przestrzeni publicznej 30h oraz zajęcia w grupach zgodnie z podziałem na typ fotobooka: Warsztaty terenowe 40h, Realizacja projektów fotobooków 45h, warsztaty promocji i finansowania projektów artystycznych.

Wizyty studyjne: 4szt.: media i agencje fotograficzne, profesjonalne laby fotograficzne, drukarnia poligraficzna, pracownia introligatorska.

 

Rekrutacja

UWAGA!

Przedłużamy termin rekrutacji do Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunkach Sztuka i Media oraz Art & Design.

Nabór trwa do 20 listopada 2019r.

****

W związku z realizacją projektu ,,Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 18 października 2019 roku ogłaszamy rekrutację do Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunkach Sztuka i Media oraz Art & Design.

Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do studentów studiów stacjonarnych I stopnia UP na kierunku Sztuka i Media, którzy w październiku 2019 roku rozpoczną V semestr studiów oraz studentów studiów stacjonarnych II stopnia UP na kierunku Art &Design, którzy w październiku 2019 roku rozpoczną III semestr studiów. Celem Zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów na kierunkach: Sztuka i Media oraz Art&Design, tj. pogłębienie wiedzy z zakresu realizacji cyklu fotografii społecznej w kontekście najlepszej formy oddziaływania na odbiorcę (fotobooki, wystawiennictwo).

Regulamin rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunkach Sztuka i Media oraz Art_Design

 

By ubiegać się o przyjęcie do programu należy obowiązkowo:
1) Złożyć komplet wymaganych dokumentów:
a) Załącznik-A-FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY z klauzulą informacyjną – wypełniony pismem komputerowym lub czytelnie pismem drukowanym,
b) orzeczenie o niepełnosprawności (w celu potwierdzenia niepełnosprawności jeśli dotyczy).

2) Przystąpić do testu kompetencji_zawodowych – złożyć wypełniony i podpisany test wraz z dokumentami rekrutacyjnymi lub przesłać wypełniony i podpisany skan testu na adres: rekrutacjaPRK@up.krakow.pl
3) Przesłać na adres rekrutacjaPRK@up.krakow.pl portfolio w wersji cyfrowej czyli: 8-10 zdjęć z wybranego przez siebie zakresu (dokument, reportaż, foto-dziennik, dokument subiektywny/kreacyjny, opowieść. Format zdjęć: jpg, krótszy bok 10 cm, 72 dpi, podpis plików: imię_nazwisko_tytuł_rok_numer_zdjęcia. Do portfolio należy dołączyć plik w wersji pdf zawierający krótki, klarowny opis tematu zestawu zdjęć (10-15 zdań). Plik należy opisać temat_imię_nazwisko_kierunek_studiów

Dokumenty należy składać w terminie do 31 października 2019 roku:
• w kopercie w Kancelarii Uczelni w godzinach od 08:00-15:00 z dopiskiem na kopercie ,,Fotografia społeczna” lub
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacjaPRK@up.krakow.pl – wiadomość o temacie ,,Fotografia społeczna” zawierający skany ww. podpisanych dokumentów.

 

Dokumenty uczestnika/czki projektu (do wypełnienia do zakwalifikowaniu do projektu):

Załącznik-B-do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunkach Sztuka i Media oraz Art&Design-oświadczenie-uczestnika

Załącznik-C-do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunkach Sztuka i Media oraz Art&Design -deklaracja-uczestnictwa

Załącznik-D-do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunkach Sztuka i Media oraz Art&Design-kwestionariusz-osobowy

***

Zostaną zorganizowane 3 edycje Programu Rozwoju Kompetencji:
1. w roku akademickim 2019/2020 – rekrutacja w październiku 2019 r.
2. w roku akademickim 2020/2021 – rekrutacja w październiku 2020 r.
3. w roku akademickim 2021/2022 – rekrutacja w październiku 2021 r.
Do udziału w zadaniu będą mogli się zgłaszać studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunków: Sztuka i Media Art&Design, którzy rozpoczną w danym roku akademickim, odpowiednio V i  III semestr studiów. Przeprowadzona zostanie rekrutacja do zadania – w każdej edycji zaplanowano 12 miejsc.

 

Harmonogram wsparcia

Harmonogram wsparcia Program Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunkach Sztuka i Media oraz Art&Design

Wielkość czcionki
Kontarst