Biuro Rozwoju – projekty

Program Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna

Opis zadania

W ramach zadania zorganizowane zostaną 3 edycje rocznego Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna. Wsparciem zostaną objęci studenci studiów II stopnia. Działania w ramach PRK mają na celu pogłębienie wiedzy studentów/ek z zakresu obsługi specjalistycznych oprogramowania oraz wzrost umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.

Zaplanowano:
Szkolenia: Do wyboru 2 z 3 oferowanych: E-commerce,drugie i trzecie, które wybierze grupa z:Autocad/Inventor/Solidworks oraz SketchUP/Druk3d
Warsztaty prowadzone w formie gier symulacyjnych z technologii zwinnych (AGILE)
Zadanie praktyczne: projekty grupowe/tematy zgłaszane przez firmę zgodne z kierunkiem studiów, realizacja pod opieką ekspertów
Wizyty studyjne: 1-dniowa na terenie Krakowa, 2-dniowa połączona z warsztatami

 

Rekrutacja

W związku z realizacją projektu ,,Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 4 października 2019 roku ogłaszamy rekrutację do Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Edukacja Techniczno – Informatyczna.

Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do studentów studiów stacjonarnych UP II stopnia na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna, którzy w październiku 2019 roku rozpoczną III semestr studiów (w przypadku studiów 4-semestralnych) lub II semestr studiów (w przypadku studiów 3-semestralnych). Celem zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna, w tym pogłębienie wiedzy z zakresu obsługi specjalistycznego oprogramowania oraz wzrost umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.

Regulamin rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna

 

By wziąć udział w rekrutacji należy obowiązkowo dołączyć:
1) Załącznik-A-FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY – wypełniony pismem komputerowym lub czytelnie pismem drukowanym,
2) orzeczenie o niepełnosprawności (w celu potwierdzenia niepełnosprawności jeśli dotyczy).

Termin testu kompetencji zawodowych, do którego zobowiązany jest przystąpić każdy kandydat, zostanie podany w późniejszym terminie.

Dokumenty należy składać w terminie do 31 października 2019 roku:
• w kopercie w Kancelarii Uczelni w godzinach od 08:00-15:00 z dopiskiem na kopercie ,,Edukacja Techniczno-Informatyczna” lub
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacjaPRK@up.krakow.pl – wiadomość o temacie ,, Edukacja Techniczno-Informatyczna” zawierający skany ww. podpisanych dokumentów.

 

Dokumenty uczestnika/czki projektu (do wypełnienia do zakwalifikowaniu do projektu):

Załącznik-B-do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju kompetencji zawodowych na kierunku Edukacja Techniczno – Informatyczna – oświadczenie-uczestnika

Załącznik-C-do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Edukacja Techniczno – Informatyczna – deklaracja-uczestnictwa

Załącznik-D-do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Edukacja Techniczno – Informatyczna – kwestionariusz-osobowy

****

Zostaną zorganizowane 3 edycje Programu Rozwoju Kompetencji:
1. w roku akademickim 2019/2020 – rekrutacja w październiku 2019 r.
2. w roku akademickim 2020/2021 – rekrutacja w październiku 2020 r.
3. w roku akademickim 2021/2022 – rekrutacja w październiku 2011 r.
Do udziału w zadaniu będą mogli się zgłaszać studenci studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna, którzy rozpoczną w danym roku akademickim III semestr studiów (w przypadku studiów 4-semestralnych) lub II semestr studiów (w przypadku studiów 3-semestralnych). Przeprowadzona zostanie rekrutacja do zadania – w każdej edycji zaplanowano 15 miejsc.

 

Harmonogram wsparcia

Wielkość czcionki
Kontarst