Biuro Rozwoju – projekty

Program Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Filologia Polska

Opis zadania

W ramach zadania zorganizowane zostaną 3 edycje rocznego Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Filologia Polska dotyczącego nauczania języka polskiego uczniów z doświadczeniem migracji. Wsparciem zostaną objęci studenci studiów II stopnia. Działania mają na celu wyposażenie przyszłych nauczycieli w dodatkowe kompetencje związane z nauczaniem uczniów z doświadczeniem migracji (coraz częściej spotykany problem);

Zaplanowano:
Cykl warsztatów prowadzonych przez pracowników UP i praktyków obejmujący zajęcia: Proces nabywania i uczenia się języka 4h, Język polski jako język edukacji szkolnej 6h, Nauczanie uczniów z doświadczeniem migracji w rodzinie-prawne aspekty 2h, Międzykulturowość 4h, Psychologiczne aspekty migracji 4h, Nauczanie synchroniczne 4h, Kultura języka polskiego 6h.

Zadanie praktyczne: przygotowanie i prowadzenie zajęć zdalnych z uczniami polskimi przebywającymi za granicą

Wizyty studyjne: Fundacja Edukacji Polonijnej, Polskie Szkoły Internetowe Libratus

 

Rekrutacja
Zostaną zorganizowane 3 edycje Programu Rozwoju Kompetencji:
1. w roku akademickim 2019/2020 – rekrutacja w październiku 2019 r.
2. w roku akademickim 2020/2021 – rekrutacja w październiku 2020 r.
3. w roku akademickim 2021/2022 – rekrutacja w październiku 2011 r.
Do udziału w zadaniu będą mogli się zgłaszać studenci studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Filologia Polska, którzy rozpoczną w danym roku akademickim III semestr studiów. Przeprowadzona zostanie rekrutacja do zadania – w każdej edycji zaplanowano 14 miejsc.

 

Harmonogram wsparcia

Wielkość czcionki
Kontarst