Biuro Rozwoju – projekty

Program Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Praca Socjalna

Opis zadania

W ramach zadania zorganizowane zostaną 3 edycje rocznego Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Praca Socjalna dotyczącego samoobrony. Wsparciem zostaną objęci studenci studiów II stopnia. Działania mają na celu wyposażenie przyszłych pracowników socjalnych w umiejętność odparcia agresji fizycznej i słownej podczas pracy w środowisku patologicznym;

Zaplanowano:
Cykl warsztatów teoretycznych 10 h obejmujący zagadnienia: rozpoznanie sytuacji zagrożenia, dobór reakcji do poziomu zagrożenia, aspekty psychologiczne i prawne samoobrony.
Cykl warsztatów praktycznych 30 h (prowadzonych przez praktyka) obejmujących kurs samoobrony w sali gimnastycznej.

 

Rekrutacja
Zostaną zorganizowane 3 edycje Programu Rozwoju Kompetencji:
1. w roku akademickim 2019/2020 – rekrutacja w październiku 2019 r.
2. w roku akademickim 2020/2021 – rekrutacja w październiku 2020 r.
3. w roku akademickim 2021/2022 – rekrutacja w październiku 2011 r.
Do udziału w zadaniu będą mogli się zgłaszać studenci studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Praca Socjalna, którzy rozpoczną w danym roku akademickim III semestr studiów. Przeprowadzona zostanie rekrutacja do zadania – w każdej edycji zaplanowano 20 miejsc.

Harmonogram wsparcia

Wielkość czcionki
Kontarst