Biuro Rozwoju – projekty

Wsparcie dla kierunku Matematyka

Opis zadania

Wsparcie w ramach zadania kierowane jest do studentów kierunku praktycznego Matematyka. Absolwent tego kierunku ma wiedze i umiejętności do podjęcia zawodu nauczyciela, bądź pracy w centach BPO przy analizie danych. Jest to branża intensywnie rozwijająca się w okolicach Krakowa o dużym zapotrzebowaniu na pracowników.
Zaplanowano:

– pogłębione konsultacje programu kształcenia i przedmiotów specjalnościowych z interesariuszami, opracowanie wspólnie z nimi materiałów dydaktycznych i multimedialnych, pomocy naukowych i dydaktycznych do zajęć z programu kształcenia oraz dodatkowych warsztatów w ramach Projektu;

– realizacja cyklu warsztatów opracowanych wspólnie z interesariuszami, ściśle odpowiadających ich potrzebom (po 4 warsztaty 30h na każdej z 2 specjalności).

 

Rekrutacja
Wsparciem zostaną objęci studenci studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Matematyka, którzy w październiku 2019 r. rozpoczną III semestr studiów i wyrażą chęć udziału w Projekcie.

 

Harmonogram wsparcia

Wielkość czcionki
Kontarst