Biuro Rozwoju – projekty

Rekrutacja do projektu

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość – pasja”

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza rekrutację uczennic i uczniów
do projektu pn. „Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość – pasja”
(POWR.03.01.00-00-U080/17)

Nabór trwa od 5 do 30 września 2018 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość – pasja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem

5 września 2018 r. ogłaszamy rekrutację do Projektu „Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość – pasja”.

W Projekcie mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie klas I – VII z poniższych Szkół oraz ich rodzice/ opiekunowie prawni:
• Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi nr 162 w Krakowie,
ul. Stojałowskiego 31, 30-611 Kraków;
• Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie,
ul. Czarnogórska 14, 30-638 Kraków;
• Szkoła Podstawowa nr 58 w Krakowie,
ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków.

Liczba miejsc jest ograniczona!

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć:
• osobiście podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych w powyższych Szkołach lub
• w sekretariacie Szkoły lub
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bfu@up.krakow.pl – skany podpisanych dokumentów (pliki muszą być zaszyfrowane).

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się w „Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie „Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość – pasja”.

 

DOKUMENTY dla Kandydatki/ Kandydata do Projektu:

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE UNIMAN

Karta zgłoszenia (Załącznik nr 1 do ww. Regulaminu),

Klauzula informacyjna DLA SP 58_(Załącznik nr 2 do ww. Regulaminu),

Klauzula informacyjna DLA_SP 162_ (Załącznik nr 2 do ww. Regulaminu),

Klauzula informacyjna DLA_ZSOI nr 7_(Załącznik nr 2 do ww. Regulaminu),

• kopia legitymacji szkolnej dziecka (dwustronna),

• kopia orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzona za zgodność z oryginałem (w celu potwierdzenia niepełnosprawności – jeśli dotyczy).

 

DOKUMENTY dla Uczestniczki/ Uczestnika Projektu:

Deklaracja uczestnictwa.  (Załącznik nr 3 do ww. Regulaminu – dokument wspólny dla dziecka i rodzica/ opiekuna prawnego biorącego udział w projekcie),

Oświadczenie_uczestnika_projektu DLA_SP 58_ o zgodach na przetwarzanie danych osobowych i innych wymaganiach (Załącznik nr 4 do ww. Regulaminu – dokument wspólny dla dziecka i rodzica/ opiekuna prawnego biorącego udział w projekcie),

Oświadczenie_uczestnika_projektu DLA_SP 162_o zgodach na przetwarzanie danych osobowych i innych wymaganiach (Załącznik nr 4 do ww. Regulaminu – dokument wspólny dla dziecka i rodzica/ opiekuna prawnego biorącego udział w projekcie),

Oświadczenie_uczestnika_projektu DLA_ZSOI nr 7_o zgodach na przetwarzanie danych osobowych i innych wymaganiach (Załącznik nr 4 do ww. Regulaminu – dokument wspólny dla dziecka i rodzica/ opiekuna prawnego biorącego udział w projekcie),

Kwestionariusz uczestnika – dziecko (Załącznik nr 5a do ww. Regulaminu),

Kwestionariusz uczestnika – rodzic_opiekun prawny (Załącznik nr 5b do ww. Regulaminu).

Wielkość czcionki
Kontarst