Biuro Rozwoju – projekty

Kontakt

Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Jęczmienna 9, 31-268 Kraków, pok. 1

tel. 12 662 79 33

eckum@up.krakow.pl

Koordynator projektu: dr Karolina Czerwiec

Wielkość czcionki
Kontarst