Biuro Rozwoju – projekty

Wyniki rekrutacji do udziału w szkoleniu w ramach MODUŁU DO WYBORU

5 czerwca 2018r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która przeanalizowała dostarczone przez Kandydatki i Kandydatów Formularze wyboru szkolenia w ramach modułu do wyboru (zad.3) w projekcie „Podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej” .

Zgodnie z wytycznymi Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej”, Komisja Rekrutacyjna przygotowała listy uczestników poszczególnych szkoleń:
• Kurs języka angielskiego na poziomie C1 – 6 osób,
• Metodyka design thinking – 6 osób,
• Gamifikacja w edukacji – 5 osób,
• Learning-by-doing czyli aktywne metody nauczania – 5 osób,
• Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w dydaktyce akademickiej – 4 osoby,
• Przygotowanie i prowadzenie zajęć zdalnych wykorzystaniem narzędzi ICT – 4 osoby,
Kandydatki i Kandydaci zostali poinformowani o wyniku rekrutacji drogą mailową.

Rekrutacja do udziału w szkoleniu w ramach MODUŁU DO WYBORU – projekt „Podniesienie kompetencji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie”

W związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, rozpoczęto etap wyboru przez uczestników projektu jednego spośród zaproponowanych szkoleń:

a)INNOWACYJNE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNE:
•”METODYKA DESIGN THINKING”, 16h warsztatowych+2h webinarium+ 2h indywidualnych konsultacji metodycznych,
•”GAMIFIKACJA W EDUKACJI”, 16h warsztatowych+2h webinarium+ 2h indywidualnych konsultacji metodycznych
•”LEARNING-BY-DOING CZYLI AKTYWNE METODY NAUCZANIA”, 16h warsztatowych + 2h webinarium + 2h indywidualnych konsultacji metodycznych

b)KOMPETENCJE INFORMATYCZNE
•”NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (TIK) W DYDAKTYCE AKADEMICKIEJ”, 16 h warsztatowych+2h webinarium + 4h indywidualnych konsultacji metodycznych
•”PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ ZDALNYCH WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI ICT”, 16 h warsztatowych+2h webinarium+ 4h indywidualnych konsultacji metodycznych

c)KOMPETENCJE JĘZYKOWE
•”KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE C1″, 90 h warsztatowych (w tym 15h indywidualnych konsultacji)

Formularze wyboru szkolenia przyjmowane są do 23 kwietnia 2018 r. drogą elektroniczną na adres: eckum@up.krakow.pl lub papierową w Biurze Projektu: ul. Jęczmienna 9, 31-268 Kraków, pok.1

Wyniki rekrutacji

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego stanowiących kadrę dydaktyczną Uczelni, którzy na dzień przystąpienia do projektu nie ukończyli 35 r. życia oraz posiadają tytuł doktora lub są studentami studiów III stopnia realizowanych w Uniwersytecie Pedagogicznym.
Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 09 marca 2018 r. drogą elektroniczną na adres: eckum@up.krakow.pl lub papierową w Biurze Projektu: ul. Jęczmienna 9, 31-268 Kraków, pok.1

Rekrutacja do projektu „Podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej”

W związku z rozpoczęciem rekrutacji z dniem 17.01.2018r., zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego stanowiących kadrę dydaktyczną Uczelni, którzy na dzień przystąpienia do projektu nie ukończyli 35 r. życia oraz posiadają tytuł doktora lub są studentami studiów III stopnia realizowanych w Uniwersytecie Pedagogicznym.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są do 09.02.2018r. drogą elektroniczną na adres: eckum@up.krakow.pl lub papierową w Biurze Projektu: ul. Jęczmienna 9, 31-268 Kraków, pok.1

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin projektu

Wielkość czcionki
Kontarst