Dział Rozwoju – projekty

O Projekcie

Projekt Małopolski model wsparcia nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji << INNA SZKOŁA>> dla nauczycieli  i pedagogów szkolnych pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji organizowany jest  w ramach projektu Wojewody Małopolskiego (Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie) pn. Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Projekt << INNA SZKOŁA>> realizowany jest przez  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów.

 

Celem Projektu jest zbudowanie modelu skutecznego wsparcia dla nauczycieli i pedagogów szkolnych pracujących z uczniami i uczennicami z doświadczeniem migracji (beneficjenci projektu).

 

Projekt skierowany jest do nauczycieli i pedagogów z dwóch szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa.

W ramach projektu zorganizowane zostaną:
• Warsztaty online dla nauczycieli i pedagogów szkolnych
• Grupy dyskusyjne dla nauczycieli i pedagogów szkolnych
• Moderowane ćwiczenia praktyczne
• 10 lekcji dotyczących interkulturowości, w które zostaną włączeni uczniowie klas, do których uczęszczają uczniowie z doświadczeniem migracji

 

Zajęcia dla uczestników/ uczestniczek projektu będą odbywać się w oparciu o autorską metodę JES PL w ramach 3 modułów tematycznych:

  • Temat 1 (4h): Przyswajanie języka drugiego; język edukacji szkolnej.
  • Temat 2 (4h): Rozwijanie sprawności językowych i kompetencji interkulturowych.
  • Temat 3(4h): Metoda JES-PL krok po kroku.

Zajęcia odbywać się w będą formie zdalnej (synchronicznie i/lub asynchronicznie) oraz tradycyjnej w zależności od charakteru realizowanego wsparcia oraz sytuacji epidemicznej panującej w kraju.

Plan projektu „INNA SZKOŁA”

 

Planowany okres realizacji zajęć:

styczeń 2021r. – czerwiec 2021r.

 

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Uczestnicy projektu otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat potwierdzający udział w projekcie wydany przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

BROSZURA INFORMACYJNA_INNA SZKOŁA

 

 

Wielkość czcionki
Kontarst