Biuro Rozwoju – projekty

Zapytania ofertowe

Aktualne zapytania ofertowe

Ponowne zaproszenie do składania ofert dotyczących przeprowadzenia pogłębionych konsultacji materiałów dydaktycznych do zajęć: Hurtownie danych i nierelacyjne bazy danych, Uczenie maszynowe, Angielska terminologia matematyczna oraz Indywidualizacja procesu nauczania matematyki – praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się na kierunku matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”

Zaproszenie do składania ofert dotyczących przeprowadzenia pogłębionych konsultacji materiałów dydaktycznych do zajęć: Hurtownie danych i nierelacyjne bazy danych, Uczenie maszynowe, Angielska terminologia matematyczna oraz Indywidualizacja procesu nauczania matematyki – praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się na kierunku matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”

Zapytanie pogłębione konsultacje materiałów dydaktycznych do zajęć: Hurtownie danych i nierelacyjne bazy danych, Uczenie maszynowe, Angielska terminologia matematyczna oraz Indywidalizacja procesu nauczania matematyki – praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się na kierunku matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”

FORMULARZ OFERTY pogłębione konsultacje materiałów dydaktycznych

RODO

Zaproszenie do składania ofert dotyczących przeprowadzenia konsultacji w charakterze eksperta merytorycznego z ramienia pracodawcy z zakresu kształcenia matematycznego, konsultującego realizację Praktycznych Studenckich Projektów Zespołowych w projekcie „Kompetencje na Start UP”

Zaproszenie do składania ofert dotyczących przeprowadzenia konsultacji w charakterze eksperta merytorycznego z ramienia pracodawcy z zakresu kształcenia matematycznego, konsultującego realizację Praktycznych Studenckich Projektów Zespołowych w projekcie „Kompetencje na Start UP”

Zapytanie cenowe_konsultacje eksperta merytorycznego z ramienia pracodawcy_Praktyczne Studenckie Projekty Zespołowe

RODO

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia wykładu i konsultacji w charakterze eksperta z zakresu zagadnień związanych z edukacją matematyczną w projekcie „Kompetencje na Start UP”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia wykładu i konsultacji w charakterze eksperta z zakresu zagadnień związanych z edukacją matematyczną w projekcie „Kompetencje na Start UP”

Zaproszenie do składania ofert – wykłady i konsultacje eksperta

RODO – osoba fizyczna

RODO – firma

Archiwum

Notatka z badania rynku i wyboru oferty dla usługi obejmującej moderowanie indywidualnych konsultacji w woj. małopolskim w ramach projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET

Notatka z badania rynku i wyboru oferty dla usługi obejmującej moderowanie indywidualnych konsultacji w woj. małopolskim w ramach projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET

Notatka z wyboru wykonawcy_moderacje

Notatka z badania rynku i wyboru oferty dla usługi obejmującej wynajem i obsługę sali CATI na testowanie produktów projektu w woj. małopolskim w ramach projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET

Notatka z badania rynku i wyboru oferty dla usługi obejmującej wynajem i obsługę sali CATI na testowanie produktów projektu w woj. małopolskim w ramach projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET

Notatka z wyboru wykonawcy_sala CATI

Notatka z badania rynku i wyboru oferty dla usługi obejmującej sporządzenie transkrypcji indywidualnych konsultacji w woj. małopolskim w ramach projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET

Notatka z badania rynku i wyboru oferty dla usługi obejmującej sporządzenie transkrypcji indywidualnych konsultacji w woj. małopolskim w ramach projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET

Notatka z wyboru wykonawcy_transkrypcje

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP To The TOP” na przeprowadzenie zajęć z modułu DEMYSTYFICATION

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP To The TOP” na przeprowadzenie zajęć z modułu DEMYSTYFICATION

Zapytanie ofertowe Demystification

Formularz ofertowy Demystification

RODO

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET, na wycenę usługi obejmującej moderowanie indywidualnych konsultacji w woj. małopolskim

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET, na wycenę usługi obejmującej moderowanie indywidualnych konsultacji w woj. małopolskim

Zapytanie ofertowe moderator testowania UP

Oświadczenie RODO_ klauzula informacyjna

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET, na wycenę usługi obejmującej sporządzenie transkrypcji indywidualnych konsultacji w woj. małopolskim

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET, na wycenę usługi obejmującej sporządzenie transkrypcji indywidualnych konsultacji w woj. małopolskim

Zapytanie ofertowe transkrybent testowania UP

Oświadczenie RODO_ klauzula informacyjna

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET”, na wycenę usługi obejmującej wynajem i obsługę sali CATI na testowanie produktów projektu w woj. małopolskim

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET”, na wycenę usługi obejmującej wynajem i obsługę sali CATI na testowanie produktów projektu w woj. małopolskim

Zapytanie ofertowe sala CATI UP

Oświadczenie RODO_ klauzula informacyjna

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP To The TOP” na przeprowadzenie zajęć z modułu DEMYSTYFICATION

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP To The TOP” na przeprowadzenie zajęć z modułu DEMYSTYFICATION

Zapytanie ofertowe Demystification

FORMULARZ OFERTOWY

RODO

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP To The TOP” dotyczącej opracowania opinii eksperckich planu i programu kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (studia praktyczne inżynierskie I st.)

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP To The TOP” dotyczącej opracowania opinii eksperckich planu i programu kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (studia praktyczne inżynierskie I st.)

Zapytanie_konsultacje Inżynieria Bezpieczeństwa

FORMULARZ OFERTY

RODO

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP To The TOP” – przeprowadzenie konsultacji na potrzeby przygotowania scenariuszy zajęć na kierunku Bezpieczeństwo państwa dla modułu DEMYSTYFIKATION

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP To The TOP” – przeprowadzenia konsultacji na potrzeby przygotowania scenariuszy zajęć na kierunku Bezpieczeństwo państwa dla modułu DEMYSTYFIKATION – wydłużenie terminu składania propozycji cenowych

Zaproszenie do składania propozycji cenowych – konsultacje scenariusza zajęć – wydłużenie terminu składania propozycji cenowych

RODO – klauzula informacyjna

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP To The TOP” – przygotowanie scenariusza zajęć na kierunku Bezpieczeństwo państwa dla modułu DEMYSTYFIKATION

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP To The TOP” – przygotowanie scenariusza zajęć na kierunku Bezpieczeństwo państwa dla modułu DEMYSTYFIKATION wydłużenie terminu składania propozycji cenowych

Zaproszenie do składania propozycji cenowych – przygotowanie scenariusza zajęć – wydłużenie terminu składania propozycji cenowych

RODO – klauzula informacyjna

Zaproszenie do składania propozycji cenowych – przeprowadzenie warsztatów podczas 2 wizyt studyjnych studentów informatyki w firmach informatycznych (inżynierskiej lub programistycznej)

Zaproszenie do składania propozycji cenowych – przeprowadzenie warsztatów podczas 2 wizyt studyjnych studentów informatyki w firmach informatycznych (inżynierskiej lub programistycznej)

Wizyty studyjne INF_zapytanie cenowe

Zaproszenie do składania propozycji cenowych – konsultacje projektów studentów kierunku MATEMATYKA

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Kompetencje na Start UP” – konsultacja eksperta merytorycznego ze strony pracodawcy Praktycznych Studenckich Projektów Zespołowych. Kierunek studiów: MATEMATYKA.

Zapytanie cenowe PSPZ_MAT II EDYCJA

RODO – klauzula informacyjna

Zaproszenie do składania ofert w zakresie zapewnienia noclegów wraz z całodniowym wyżywieniem, serwisu kawowego oraz sal dydaktycznych dla uczestników w ramach projektu „Poznawaj świat zdrowo – Zdrowy styl życia ucznia warunkiem efektywności w nauce i wzrostu kompetencji

Zaproszenie do składania ofert w zakresie zapewnienia noclegów wraz z całodniowym wyżywieniem, serwisu kawowego oraz sal dydaktycznych dla uczestników w ramach projektu „Poznawaj świat zdrowo – Zdrowy styl życia ucznia warunkiem efektywności w nauce i wzrostu kompetencji

ZAPYTANIE OFERTOWE noclegi_12.09.2018

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „UProgu Kariery” – na przygotowanie i dostawę wyżywienia zwanego dalej „usługą cateringową” dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego, uczestników 33 szkoleń w celu realizacji części szkoleniowej projektu.

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „UProgu Kariery” – na przygotowanie i dostawę wyżywienia zwanego dalej „usługą cateringową” dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego, uczestników 33 szkoleń w celu realizacji części szkoleniowej projektu

ZAPYTANIE – catering

FORMULARZ OFERTOWY – catering

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Kompetencje na Start UP” – przeprowadzenie wykładu i konsultacji w charakterze eksperta z zakresu zagadnień związanych z edukacją matematyczną dla studentów kierunku MATEMATYKA.

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Kompetencje na Start UP” – przeprowadzenie wykładu i konsultacji w charakterze eksperta z zakresu zagadnień związanych z edukacją matematyczną dla studentów kierunku MATEMATYKA

Zaproszenie do składania ofert – MAT_wykłady eksperci

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Kompetencje na Start UP” – przeprowadzenie wykładu i konsultacji w charakterze eksperta z zakresu zagadnień związanych z edukacją matematyczną dla studentów kierunku MATEMATYKA.

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Kompetencje na Start UP” – przeprowadzenie wykładu i konsultacji w charakterze eksperta z zakresu zagadnień związanych z edukacją matematyczną dla studentów kierunku MATEMATYKA

Zaproszenie do składania ofert – MAT_wykłady eksperci

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Kompetencje na Start UP” – przeprowadzenie warsztatów podczas 2 wizyt studyjnych studentów informatyki w firmach informatycznych (inżynierskiej lub programistycznej).

Zaproszenie do składania propozycji cenowych – przeprowadzenie warsztatów podczas 2 wizyt studyjnych studentów informatyki w firmach informatycznych (inżynierskiej lub programistycznej)

Zapytanie cenowe wizyty studyjne INFORMATYKA

Zaproszenie do składania propozycji cenowej – coaching

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej” – coaching

Z uwagi na zmianę harmonogramu szkoleń Zamawiający unieważnia prowadzoną procedurę rozeznania rynku.

Zaproszenie do składania propozycji cenowej – bony zakupowe

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Badania dotyczące budowy innowacyjnej platformy zgodnej z najnowszymi światowymi trendami, umożliwiającej tworzenie usług w modelu „Shopping Assistant” – bony zakupowe

Zaproszenie do składania propozycji cenowej

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Badania dotyczące budowy innowacyjnej platformy zgodnej z najnowszymi światowymi trendami, umożliwiającej tworzenie usług w modelu „Shopping Assistant”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Badania dotyczące budowy innowacyjnej platformy zgodnej z najnowszymi światowymi trendami, umożliwiającej tworzenie usług w modelu „Shopping Assistant”

Wielkość czcionki
Kontarst