Biuro Rozwoju – projekty

Program Rozwoju Kompetencji komunikacyjnych

Opis zadania

W ramach zadania zorganizowane zostaną 3 edycje rocznego Programu Rozwoju Kompetencji komunikacyjnych. Wsparciem zostaną objęci studenci studiów II stopnia. Zgodnie z „Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy” posiadanie wysokich tzw. kompetencji miękkich jest oczekiwane przez większość pracodawców. Uczestnicy PRK zwiększą swoje umiejętności komunikacyjne, poznają zasady pracy w zespole, radzenia sobie z emocjami.

W ramach PRK zostaną przeprowadzone warsztaty:
• Komunikacja interpersonalna
• Radzenie sobie z trudnościami życiowymi
• Zarządzanie czasem i motywowanie samego siebie
• Regulacja emocji w sytuacjach ekspozycji społecznej
• Motywowanie przez cele
• Sztuka pięknego życia i kultura osobista
• Emisja głosu i estetyka wypowiedzi
Warsztaty będą w formie aktywnej z wprowadzeniem teoretycznym. Realizowane będą zadania praktyczne, analizy przykładów, scenki dramowe, gry dydaktyczne, praca w grupach nad problemem.

 

Rekrutacja
Zostaną zorganizowane 3 edycje Programu Rozwoju Kompetencji:
1. w roku akademickim 2019/2020 – rekrutacja w październiku 2019 r.
2. w roku akademickim 2020/2021 – rekrutacja w październiku 2020 r.
3. w roku akademickim 2021/2022 – rekrutacja w październiku 2011 r.
Do udziału w zadaniu będą mogli się zgłaszać studenci studiów stacjonarnych II stopnia wszystkich kierunków, którzy rozpoczną w danym semestrze jeden z 2 ostatnich semestrów studiów. Przeprowadzona zostanie rekrutacja do zadania – w każdej edycji zaplanowano 48 miejsc.

 

Harmonogram wsparcia

Wielkość czcionki
Kontarst